Informacja o zmianach w składzie Zarządu

7.08.2018 | Aktualności

Informujemy, że w dniu 06 sierpnia br., nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę                    i powierzyło tę funkcję Panu Arkadiuszowi Mikłasz.

 

Obligacje skarbowe versus KWIT Dochodowy

czyli Krótka rozprawka nt. tego czy obligacje skarbowe ochronią konsumentów przed inflacją Stosunkowo najlepszym produktem dostępnym na rynku jest nowość: dwuletnie oszczędnościowe obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej. Obligacje te są oprocentowane na...

czytaj dalej