Dane Spółki

BREWE Leasing Sp. z o.o.
ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa
REGON: 140469524
NIP: 5213380578

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000252323, o kapitale zakładowym 1.550.000 PLN opłaconym w całości.

 

Dane kontaktowe

Siedziba Spółki:       

BREWE Leasing Sp. z o.o.      
ul. Postępu 15C                 
02-676 Warszawa             

office@breweleasing.pl
www.breweleasing.pl

BACK OFFICE:

BREWE Leasing Sp. z o.o.
Al. W. Korfantego 169
40-153 Katowice

+48 32 258 70 35
+48 32 700 11 80
+48 32 700 11 81
+48 604 760 877

 

 

Zostałem poinformowany że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz że przysługuje mi prawo dostępu do danych ich zmiany, usunięcia i zaprzestania przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest BREWE Leasing Sp. z o.o. 02-676 Warszawa ul. Postępu 15 c NIP: 521-33-80-578