BREWE Leasing zakończyło pierwszą publiczną emisję obligacji

3.01.2018 | Aktualności

Z końcem ubiegłego roku zakończyła się pierwsza publiczna oferta obligacji serii Profit B spółki BREWE Leasing. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na  bieżącą działalność, w tym zwiększenie ilości i wartości udzielanych leasingów   i finansowania zakupu środków trwałych  i wyposażenia. 

Wykup obligacji ustalony został na  kwiecień 2019 r., z zastrzeżeniem postanowień dotyczących możliwości wcześniejszego wykupu oraz przesunięcia terminu wykupu. – Po siedmiu z sukcesem przeprowadzonych emisjach prywatnych zdecydowaliśmy się wystąpić z emisją publiczną. To ważny moment w historii naszej spółki. Zainwestowaliśmy czas i środki w zaprezentowanie się szeroko rynkowi kapitałowemu. Zdajemy sobie sprawę z jego wymagań. W wyniku emisji obligacji poza środkami, które pomogą zrealizować nam zamierzenia biznesowe otrzymaliśmy informację zwrotną, którą wykorzystamy przy pracy nad wzmacnianiem naszej transparentności i wartości inwestycyjnej – podsumował Arkadiusz Mikłasz, założyciel  i dyrektor generalny BREWE Leasing S.A.  – Korzystamy ze znakomitej koniunktury na rynku leasingu, który nieprzerwanie rośnie – od 23 mld zł w roku 2009 do 58 mld w roku 2016  – sukces więc jest gwarantowany – dodaje Mikłasz.

Oferta BREWE leasing skierowana jest głównie do MŚP i obejmuje leasing operacyjny. Spółka jest otwarta także na możliwość finansowania w formie leasingu operacyjnego – zwrotnego. Wprowadzone zostały programy specjalistyczne.  BREWE leasing, znalazło dla siebie miejsce na rynku zdominowanym przez podmioty    z kapitałem bankowym. Jak to się udało?

W mojej ocenie w dużych podmiotach o „nieograniczonym” kapitale strategia rozwoju określa konieczność realizacji dużej liczby transakcji przy niskiej marży.       W końcu aby ten biznes się „spinał” potrzeba uruchomienia setek – tysięcy umów. Co za tym idzie pracownicy tych podmiotów, współpracujący z nimi konsultanci nie mają zbytnio czasu na zagłębianie się w biznes potencjalnych klientów. Gonią za wynikiem. Procedury firm leasingowych z kapitałem bankowym są, jak to nazywamy „zero – jedynkowe”. Analiza ta w dużych firmach leasingowych zbliżona jest do analizy kredytowej, zazwyczaj klient z tzw. niskim scoringiem nie ma na co liczyć  – mówi prezes Brewe Leasing.

Spółka BREWE Leasing sp. z o.o. w roku 2017 r. zwiększyła swoją rentowność.  Wyraźna poprawa wyników w ostatnim roku spowodowana była głównie dynamicznym rozwojem spółki w tym pozyskaniem nowych klientów i zwiększeniem ilości zawartych umów leasingowych.   Do poprawy rentowności przyczyniło się, szkolenie pracowników odpowiedzialnych za kontakty z klientem, przegląd i poprawa portfela umów leasingowych, zakończenie współpracy z klientami o niskiej płynności finansowej oraz poczynione inwestycje w systemy informatyczne, zwiększające skuteczność zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa Spółka oczekuje, że wysokie tempo rozwoju i dalsza poprawa rentowności oraz wyników finansowych zostaną utrzymane również  przez  kolejne lata.

Obligacje skarbowe versus KWIT Dochodowy

czyli Krótka rozprawka nt. tego czy obligacje skarbowe ochronią konsumentów przed inflacją Stosunkowo najlepszym produktem dostępnym na rynku jest nowość: dwuletnie oszczędnościowe obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej. Obligacje te są oprocentowane na...

czytaj dalej