Powrót na ścieżkę wzrostów

Powrót na ścieżkę wzrostów

„(…) W 2020r. powrócimy na ścieżkę wzrostów, co należy wiązać z wysokim popytem krajowym, wciąż wysokimi wydatkami konsumpcyjnymi i dużym zaufaniem, jakim leasing cieszy się wśród klientów (…)” – powiedział Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego...