Zasady Ładu Korporacyjnego

Spółka BREWE Leasing jest w trakcie wdrażania Zasad Ładu Korporacyjnego Przedsiębiorstw Finansowych. Emitent od pięciu lat jest obecny na rynku inwestycyjnym proponując udział w biznesie, którym zarządza. Jest to obecnie  inwestowanie  z wykorzystaniem weksli BREWE Leasing.

Dla utrzymania dotychczasowego zaufania do spółki postanowiliśmy rozpocząć proces wdrażania Zasad Ładu Korporacyjnego. Zależy nam na tym aby otoczenie inwestorskie postrzegało nasz biznes jako jasny, klarowny, bezpieczny i przewidywalny.  

Share This