Na stronie Domu Inwestycji PL znajdziecie Państwo odpowiedź na kilka ważnych pytań dotyczących inwestycji w KWIT Dochodowy.  Poniżej odpowiedź na jedno z najważniejszych:

Dlaczego jest to atrakcyjny produkt?

KWIT Dochodowy jest papierem wartościowym, który pozwala Inwestorom uczestniczyć w biznesie firmy BREWE Leasing.
To instrument o stosunkowo niskim ryzyku, wynikającym m.in. ze stosowanych zabezpieczeń. Trzeba pamiętać, że Inwestor jest zabezpieczony zarówno na poziomie Weksla (zastaw rejestrowy nadzorowany przez Administratora Zastawu) jak i na poziomie samych wierzytelności (przedmiot leasingu pozostaje własnością Emitenta).
Odróżnia to korzystnie KWIT Dochodowy od innych podobnych produktów dostępnych na rynku, które mają zwykle tylko jeden poziom zabezpieczeń. Jest to inwestycja o wysokiej rentowności: od poziomu 7,5% do 9,5% w skali roku, przy systematycznie wypłacanych kuponach. Jest to zatem świetny produkt rentierski. Równocześnie jest inwestycją o wysokim poziomie elastyczności. Inwestor ma możliwość systematycznego wyjścia z inwestycji.

Odpowiedzi Domu Inwestycji PL na pytania: Czy to bezpieczna inwestycja?  Po co BREWE Leasing emituje Weksle?  Znajdziecie Państwo pod linkiem https://dipl.pl/ufaqs/dlaczego-jest-to-atrakcyjny-produkt/

Zapraszamy 😊 Dom Inwestycji PL, to wieloletni Partner biznesowy naszej spółki

Share This