Arkadiusz Mikłasz - Prezes Zarządu

Współzałożyciel i główny udziałowiec spółki BREWE Leasing. Od niespełna 30 lat w biznesie. Manager najwyższego szczebla. Współtwórca i realizator przedsięwzięcia mającego na celu stworzenie rynku bakalii w Polsce.          

W latach 1990-2006 właściciel i Prezes Zarządu BAKAL CENTER Sp. z o.o.,  generującej roczne obroty na poziomie 50 mln PLN. W 2006 roku spółka posiadała ponad 20% udziału w krajowym rynku bakalii, przynosząc właścicielowi ponad 10-krotną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Współautor   koncepcji   Projektu   REZYDENCJA   ZAWADA   związanego   z   budową  miasteczek  seniora   w  Polsce.
Współudziałowiec i Prezes Zarządu BluePark Sp. z o.o. - komplementariusza spółki prowadzącej ten projekt. Współzałożyciel i akcjonariusz MG Leasing S.A. – spółki leasingowej działającej na obszarze Górnego Śląska.  Współtwórca LEMUR Sp. z o.o. – spółki z sektora e-commers na rynku karmy akcesoriów dla zwierząt.     
Członek Stowarzyszenia SILBAN.

 

 

 Robert Koperczak - Dyrektor Finansowy, Prokurent Samoistny Spółki

W BREWE Leasing zajmuje się obszarem finansowym, oceną ryzyka oraz rozwojem linii produktowych Spółki.

Z wykształcenia informatyk oraz specjalista w zarządzaniu finansami spółek. Menadżer z 27 letnim doświadczeniem, posiadający sukcesy w kształtowaniu strategii finansowych spółek z różnych branż : produkcyjnych, handlowych, usługowych i finansowych oraz w zarządzaniu operacyjnym. W grupie szczególnych osiągnięć można wymienić m. in. : restrukturyzację finansową i operacyjną Zakładów Mięsnych Duda, dzięki której możliwe było ukończenie budowy zakładu produkcyjnego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej; współtworzenie zasad funkcjonowania, w tym zasad wyceny i analizy ryzyka, pierwszego polskiego notowanego publicznie funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych Secus I FIZ; opracowanie modelu biznesowe funduszu inwestycyjnego Avanu współpracującego z Krajowym Funduszem Kapitałowym; restrukturyzację kosztową i procesową spółki produkcyjnej (branża okienna) FTS-Trade, która w efekcie dała możliwość kontynuowania działalności produkcyjnej oraz sprzedaż zakładu produkcyjnego przez właściciela, Grupę CZH S.A.
Poza ww. osiągnięciami Robert Koperczak w trakcie swojej wieloletniej kariery opracował samodzielnie lub w większych zespołach kilkaset audytów, wycen, biznes planów, modeli biznesowych jak również uczestniczył w wielu mniejszej skali procesach restrukturyzacyjnych.