Wcale nie musi być tak, że zarobek jednych oznacza stratę dla innych. Pokazuje to model działania BREWE Leasing, która jest wiodącą spółką w tworzącej się  GRUPIE BREWE. Spółka ta uruchomiła właśnie analogową platformę Goldberg & Johnson, do inwestowania. „Zarabiaj na leasingu” – to przewodnia myśl platformy.

- Dzięki platformie dajemy inwestorom możliwość zarabiania na leasingu – podstawowej działalności BREWE Leasing – oświadcza Arkadiusz Mikłasz, prezes BREWE Leasing.  - Model działa tak, że inwestorzy, za pośrednictwem platformy goldbergandjohnson.com powierzają BREWE Leasing środki, my zakupujemy za to konkretne przedmioty leasingu, udostępniane następnie przedsiębiorcom. Czyli zarabiają wszyscy: przedsiębiorcy, BREWE Leasing i inwestorzy – wyjaśnia prezes. - Zarabiaj na leasingu! – to hasło skierowane do rynku a właściwie zaproszenie do udziału w inwestycji, w której my już jesteśmy.

 Sposobem, za pośrednictwem którego inwestorzy powierzają środki BREWE jest stworzony, nowatorski instrument finansowy: KWIT Dochodowy. Jest to papier wartościowy, któremu nadano formalny charakter weksla.

- KWIT Dochodowy BREWE Leasing różni się jednak funkcjonalnie od typowych weksli – te mają tylko funkcje zabezpieczające lub płatnicze. Nasz KWIT Dochodowy to coś więcej. Dlatego zastosowaliśmy bardziej rozbudowaną nazwę, lepiej oddającą specyfikę tego oryginalnego papieru wartościowego. Formalny charakter weksla daje mu szereg zalet – np. mocny charakter zabezpieczający, poprzez ogromną łatwość egzekucyjną. Z drugiej strony zastosowanie dyskonta, oraz wypłacanie Kuponów daje inwestorowi możliwość udziału w zyskach z biznesu leasingowego – mówi Arkadiusz Mikłasz.

Oczywiście, sam weksel to instrument o bardzo długiej tradycji. Dość wspomnieć, że Prawo wekslowe pochodzi z roku 1936. Jest to jedne z najstarszych, wciąż funkcjonujących aktów prawnych. Ale na bazie tego tradycyjnego papieru wartościowego zbudowano nowatorskie rozwiązania.

KWIT Dochodowy jest papierem wartościowym, który pozwala inwestorom uczestniczyć w biznesie spółki BREWE Leasing. Najbardziej charakterystyczną jego cechą jest to, że jest to  instrument o stosunkowo niskim ryzyku, wynikającym m.in. ze stosowanych zabezpieczeń.

- Tak. Inwestor jest zabezpieczony zarówno na poziomie weksla (zastaw rejestrowy nadzorowany przez administratora zastawu) jak i na poziomie samych wierzytelności (przedmiot leasingu pozostaje własnością Emitenta). Odróżnia to korzystnie KWIT Dochodowy, od innych podobnych produktów dostępnych na rynku, które maja zwykle tylko jeden poziom zabezpieczeń. Nowatorskim rozwiązaniem jest tutaj wprowadzenie funkcji administratora zastawu. To z kolei wymusiło również emitowanie weksli BREWE leasing w jednolitych seriach, ze zmienną ceną sprzedaży, rosnącą każdego dnia – wyjaśnia dalej Arkadiusz Mikłasz, twórca GRUPY BREWE.

- Jest to lokata o wysokiej rentowności: od poziomu 7,5% w skali roku do 9,5% w skali roku, przy systematycznie wypłacanych kuponach – kontynuuje Arkadiusz Mikłasz -  Jest to zatem świetny produkt rentierski. Jest to równocześnie lokata o wysokim poziomie elastyczności – inwestor ma możliwość systematycznego wyjścia z inwestycji.

Zastosowano tu również innowacyjny system reinwestowania, czyli „rolowania” papierów wartościowych. Czyli inwestor może zarówno kontynuować inwestycję, otrzymując coraz wyższe kupony, jak i zlikwidować inwestycję w wybranym momencie. Jest to również inwestycja korzystnie opodatkowana – nieco upraszczając: podatek płaci się dopiero przy finalnym wyjściu z inwestycji. Czyli wygląda to lepiej niż w funduszach inwestycyjnych. Opodatkowanie jest równie korzystne, a zyski nie są obciążone opłatami za zarządzanie inwestycją.

Szefem compliance oraz za­awan­so­wa­nych prac le­gi­sla­cyj­nych w za­kre­sie do­sto­so­wa­nia funk­cjo­no­wa­nia platformy goldbergandjohnson.com do wy­mo­gów re­gu­la­to­ra został Paweł Zaremba – Śmietański - jeden z najbardziej doświadczonych w Polsce specjalistów od ofert publicznych, który wprowadził na GPW ponad 50 spółek, realizował fuzje i przejęcia o wartości kilkunastu miliardów złotych. Jest autorem książek „Świadomy inwestor”,  „Możliwości i pułapki pomnażania pieniędzy” oraz „Pieniądze leżą na parkiecie. Giełda dla niepokornych”.

- Emitent uczynił wiele starań, aby zminimalizować ryzyko inwestycyjne. Zastosowano szereg mechanizmów w celu zabezpieczenia inwestora przed ryzykiem. Inwestycja jest zabezpieczona zastawem rejestrowym na zmiennym zbiorze wierzytelności Emitenta/BREWE Leasing o wartości nie mniejszej niż 120%. W przypadku wierzytelności Emitenta/BREWE Leasing wynikających z umów leasingowych, dodatkowe zabezpieczenia wynika z przedmiotów leasingu, stanowiących własność Emitenta. Zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego jest wyłączone w ogólnej egzekucji – na identycznych zasadach jak zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości. Emitent/BREWE Leasing złoży notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 ust 5 kpc. Wreszcie sam weksel stanowi zabezpieczenia, często stosowne w innych sytuacjach. Wielorakość tych zabezpieczeń, sprawia że ryzyko inwestora zostało zminimalizowane.  – mówi Paweł Śmietański.

Goldberg & Johnson, to nowa marka Grupy BREWE, zaproszenie do inwestowania w sprawdzony biznes. Tym razem to leasing, w przyszłości pewnie faktoring, który w ostatnim czasie zdobywa blokowany zastojami płatniczymi rynek. Póki co, zarabiaj wekslami BREWE Leasing jak Mr. Goldberg a wydawaj jak Ms. Johnson.