„Lipiec zaczynamy z jednym tylko członkiem zarządu, prezesem A. Mikłaszem. Pod koniec czerwca br. Mirosław Soborak, dotychczasowy członek zarządu ds. sprzedaży i dyrektor generalny złożył rezygnację z funkcji członka zarządu i tym samym przestaje reprezentować spółkę BREWE Leasing na zasadach przewidzianych w statucie dla obejmowanego dotychczas stanowiska. "