Leasing dziś pomaga przedsiębiorcom również w rozkręceniu biznesu, poprzez finansowanie z wykorzystaniem umów leasingu. Dziś leasing nie kończy się na leasingu samochodów. Jednak, czy wystarczy świetny, innowacyjny pomysł na biznes aby zdobyć pieniądze na zakup przedmiotów niezbędnych do jego zmonetyzowania?

Wśród dostępnych dziś możliwości w zakresie uzyskania finansowania,  wybór często uzależniony jest od sytuacji finansowej podmiotu lub sposobu myślenia osób odpowiedzialnych za jego rozwój. Wśród takich opcji jedną z najpopularniejszych pozostaje leasing. Czy to środek pomagający budować przewagi konkurencyjne?

Jak podaje Polski Związek Leasingu,, łączna wartość inwestycji sfinansowanych w naszym kraju w roku 2016 wyniosła 58 mld zł, co stanowi wzrost o 16,6% rok do roku. Głównymi odbiorcami usług (ok. 70%) pozostają mikro i małe przedsiębiorstwa, o obrotach do 20 mln zł. Natomiast już  w pierwszym kwartale 2017 roku polska branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości 15 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie 12,7% (r/r). Biorąc pod uwagę, że ponad 3/4 usług firm leasingowych udzielanych jest przedsiębiorstwom z sektora MSP, należy spodziewać się dalszego rozwoju tego sektora wśród małych i średnich przedsiębiorstw, najbardziej potrzebujących finansowania zewnętrznego dla swojego rozwoju.

Większość przedsiębiorców ma świadomość, że leasing to efektywna ekonomicznie forma finansowania inwestycji, niewymagająca angażowania znaczących środków własnych. Jako jedna z najprostszych i najszybszych metod finansowania inwestycji, stanowi właściwą drogę prowadzącą do pomnażania zysków i utrwalania pozycji rynkowej. Brać w leasing można praktycznie każdy przedmiot zaliczany do środków trwałych, zarówno nowy,  jak i używany. Leasingowi podlegają dobra ruchome i nieruchome, maszyny, samochody osobowe i ciężarowe, linie produkcyjne i technologiczne, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy i wiele innych.

Wraz ze zmieniającymi się oczekiwaniami rynkowymi, firmy leasingowe starają się zwrócić uwagę potencjalnych klientów na innowacyjne propozycje, kierowane w szczególności do nowych podmiotów na rynku, którym o wiele trudniej przebić się w swoich branżach bez odpowiedniego zaplecza.

Jedną z takich ofert jest program leasingowy kierowany do start-up’ów, czyli małych organizacji, skoncentrowanych na szybkim rozwoju niezwykle nowatorskich pomysłów, których wdrożenie wymaga odpowiedniego kapitału.

Podmioty te mogą korzystać  z finansowania oferowanego przez fundusze typu venture capital lub wsparcia tzw. aniołów biznesu, jednak nie zawsze dostrzegą oni potencjał danego pomysłu. Alternatywą w takiej sytuacji, kiedy (zazwyczaj) młody przedsiębiorca ma znakomity i innowacyjny pomysł na biznes, jednak nie posiada kapitału na zakup przedmiotów niezbędnych do funkcjonowania firmy lub bank odmówił udzielenia kredytu ze względu na zbyt krótki czas prowadzenia działalności gospodarczej, będzie zaprezentowanie biznesplanu doświadczonemu przedsiębiorstwu leasingowemu, które może podjąć decyzję o finansowaniu firmy w początkowej fazie jej rozwoju. Warto pamiętać, że przedmioty leasingu mogą być różne, nie tylko samochody, ale choćby wyposażenie laboratorium czy zakup specjalistycznych narzędzi do stworzenia prototypu. Najważniejsza rzecz to nie poddawać się i dążyć do celu.

Dla niektórych, szczególnie młodych osób, leasing może wydawać się pomysłem nieco kłopotliwym, nieodpowiednim, lub wręcz trudnym. Są jednak na rynku firmy takie jak BREWE Leasing, niezależny, specjalistyczny usługodawca, oferujący swoim klientom leasing nietypowych przedmiotów. Szczególnie otwiera się na klientów, którzy relatywnie niedawno rozpoczęli swoją działalność gospodarczą, włączając w to właśnie start-upy. Spółka działa wyłącznie w oparciu o polski kapitał, a jej mottem są słowa XVII-wiecznego angielskiego duchownego i historyka, Thomasa Fullera:

„Wszystko jest trudne, zanim stanie się proste”.

Czas, aby się o tym przekonać i pozwolić swojemu biznesowi rozwinąć skrzydła.

O spółce

BREWE Leasing Sp. z o.o. jest niezależną firmą leasingową z polskim kapitałem prywatnym. Specjalizuje się w finansowaniu maszyn i urządzeń, środków transportu oraz nietypowych przedmiotów leasingu. Spółka regularnie zapewnia zysk inwestorom zainteresowanym bezpiecznymi papierami dłużnymi – po raz pierwszy wyemitowała obligacje w 2015 roku. Od tego czasu wykupiła 4 serie papierów wartościowych o całkowitej wartości 1,977 tyś zł.

Warszawa, 20.07.2017