Czy mogę zakończyć wcześniej umowę leasingową?
Zawsze można zakończyć wcześniej umowę leasingową i rozwiązać ją. Natomiast wiąże się to z rozliczeniem całej umowy. Przedmiot leasingu zostaję przejęty przez firmę leasingową i kwota uzyskana ze sprzedaży tego przedmiotu częściowo rozlicza umowę leasingową a pozostała jej cześć musi zostać spłacona przez leasingobiorcę.Mozę się oczywiście też zdarzyć tak, że kwota sprzedaży przekroczy wysokość zobowiązania leasingobiorcy – wówczas różnica zostanie zwrócona Klientowi.

Kto określa wartość przedmiotu leasingu do sprzedaży w przypadku wcześniejszego zakończenia przedmiotu leasingu?
Wartość przedmiotu leasingu określa certyfikowany rzeczoznawca.

Czemu leasing  ?
Leasing operacyjny jest najpopularniejszym źródłem finansowania przedsiębiorstw i jednoosobowych działalności gospodarczych. To bezpieczny i szybki sposób finansowania inwestycji.
Na taką formę finansowania decydują się klienci, którzy z różnych względów nie chcą korzystać       z kredytu lub nie chcą angażować własnego kapitału lub optymalizują swoje zobowiązania podatkowe (lub: prowadzą świadomą politykę fiskalną własnego biznesu)

Najważniejsze zalety leasingu operacyjnego  to m.in.:

  • obniżenie kosztów podatkowych – czynsz leasingowy stanowi w całości koszt uzyskania przychodu, czyli zmniejsza podstawę opodatkowania,
  • poprawa przepływów pieniężnych – klient nie wykorzystuje własnego kapitału w celu nabycia środków trwałych inwestycyjnych,  dzięki czemu może wykorzystać wolne środki do obrotu,poprawa płynności poprzez tzw. leasing zwrotny gdzie Klient przenosi (sprzedaje) swoją własność np. maszynę, urządzenie, samochód, a następnie leasinguje ją,
  • możliwość korzystania z uproszczonych procedur przy uzyskaniu finansowania.

Czy wydatki leasingowe wrzucę w koszty bez limitu ?
Tutaj sytuacja jest złożona:
Wartość netto kosztów leasingu (opłata wstępna, raty leasingowe oraz rata wykupowa) dla środków trwałych nie będących samochodami osobowymi stanowi w pełni koszt uzyskania (CIT / PIT);
VAT od tych opłat można w całości odliczyć w deklaracji VAT-7 / VAT-7K; koszty leasingu samochodu osobowego dla którego prowadzona jest ewidencja przebiegu (w rozumieniu przepisów o VAT) również korzystają z pełnego odliczenia kosztów do PIT i CIT oraz na potrzeby VAT
Wartość netto kosztów leasingu (opłata wstępna, raty leasingowe oraz rata wykupowa) dla samochodów osobowych, dla których NIE prowadzona jest ewidencja przebiegu (w rozumieniu przepisów o VAT) podlega ograniczeniom :

  • maksymalna cena netto samochodu osobowego, dla którego koszty leasingu można w pełni zaliczyć do kosztów CIT / PIT to 134.529 zł (lub 201.794 zł dla samochodu z wyłącznym napędem elektrycznym); VAT od faktur leasingowych samochodu osobowego poniżej ww. limitu można w takim przypadku rozliczyć w ½ (druga połowa staje się kosztem CIT/PIT)
  • w przypadku samochodu droższego niż górny limit (150 / 225 tyś zł) zaliczeniu w koszty CIT/PIT podlega proporcjonalna część kosztów leasingu (przykład : koszty leasingu samochodu o napędzie spalinowym o wartości netto 269.058 zł mogą zostać zaliczone w koszty CIT/PIT jedynie w połowie); odliczeniu w deklaracji VAT-7 / VAT-7K podlega połowa VAT wyliczona z proporcji ceny (przykładowo : dla samochodu spalinowego o wartości netto 269.058 zł odliczeniu podlega połowa z połowy, czyli 1 / 4 VAT-u z faktury leasingowej)

Czy istnieje możliwość odroczenia spłaty ?
Tak. W sytuacji gdy leasingobiorca ma trudną sytuację w firmie, może skorzystać z opcji zawieszenia spłaty rat na określony czas. W takich okolicznościach możliwe jest przesunięcie terminu spłat.   Zdarza się też, że przygotowywany jest nowy harmonogramu spłat, ponieważ odroczenie spłaty często doprowadzi do spiętrzenia rat leasingowych, co może się okazać zbyt dużym obciążeniem dla finansów przedsiębiorcy – dlatego też zazwyczaj korzystniejsza dla niego okazuje się restrukturyzacja.

Czy istnieje możliwość cesji leasingu ?
Tak. Zobowiązania z tytułu umowy może przejąć na siebie inna firma. W przypadku cesji, dotychczasowy leasingobiorca pokrywa tylko koszt tej transakcji oraz reguluje wszelkie należności powstałe do chwili przejęcia zobowiązań przez innego kontrahenta. Pozostałe zobowiązania zostają przejęte przez nowego klienta firmy leasingowej. Jest to rozwiązanie praktykowane wówczas gdy pojawiają się problemy z regulowaniem płatności za raty lub, gdy przedmiot leasingu przestał być przedsiębiorcy potrzebny.