Przez zaostrzanie bankowych procedur kredytowych – liczba klientów zainteresowanych leasingiem rośnie

10.12.2019 | Aktualności

Spadek wartości „bankowego” sektora leasingu – to wspaniała wiadomość dla firm takich jak BREWE Leasing, które są w stanie kształtować samodzielną politykę udzielania leasingów i stosowania zabezpieczeń, nie będąc krępowana przez, czasem niezrozumiałe, ograniczenia wprowadzane przez banki.

Nie tak dawno ukazał się materiał pod intrygującym tytułem „Banki zaostrzają warunki kredytowe – to woda na młyn faktorów.” Dla łatwiejszego zrozumienia tematu przytoczymy kilka zdań:

  • „(…) Mniejsza dynamika wzrostu gospodarczego i pogarszające się dane ekonomiczne powodują, że o kredyt na firmę będzie wkrótce znacznie trudniej.
  • To kolejne zaostrzenie warunków, wcześniej banki informowały o tym w II kwartale
    (w ankiecie NBP).
  • Ograniczenie akcji kredytowej utrudni funkcjonowanie przedsiębiorcom, spowoduje, że finansowania będą szukać gdzie indziej np. w leasingu i u faktorów.

Przedsiębiorcy od lat narzekają, że kredyt na rozwój firmy jest bardzo trudno uzyskać, szczególnie kiedy przedsiębiorca krótko działa na rynku. Jednak wg prezesa jednego z największych banków w Polsce w najbliższym czasie dostępność kredytów będzie jeszcze mniejsza. Wynika to
z pogarszającej się sytuacji gospodarczej i niższych prognoz wzrostu PKB. Trudności
z uzyskaniem kredytu będą powodowały, że coraz więcej przedsiębiorców będzie zwracało się po faktoring. (…) ”

Cały materiał:http://prnews.pl/banki-zaostarzaja-warunki-kredytowe-to-woda-na-mlyn-faktorow-447107

Nasza odpowiedź: W obecnej sytuacji, firmy związane z kapitałem bankowym, są zobowiązane stosować coraz bardziej restrykcyjne procedury ryzyka – narzucone przez swoje banki – matki. Dlatego więc spada wartość udzielanych leasingów, ale tylko przez banki i instytucje z nimi powiązane, a nie przez instytucje niezależne. Ponieważ jednak instytucje bankowe stanowią jeszcze ogromną większość rynku, odbija się to na statystykach całego sektora.

Więcej: przez zaostrzanie równolegle bankowych procedur kredytowych – LICZBA KLIENTÓW ZAINTERESOWANYCH LEASINGIEM ROŚNIE (tyle że w bankowych firmach leasingowych też nie zostaną obsłużeni). Oczywiście, przeczuwając nadchodzące spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarki, przedsiębiorcy mogą ograniczać procesy inwestycyjne. Jednak dzieje się to w mniejszym zakresie i tempie, w stosunku do tego, w jakim instytucje bankowe ograniczają akcje kredytowe i leasingowe.

Czyli mamy sytuację, że jeszcze do niedawna BANKOWI klienci, którym aktualnie odmówiono kredytu, odmawia się im również leasingu w firmach bankowych, więc przychodzą teraz do NAS.

Mamy zatem jako BREWE Leasing, coraz więcej i coraz lepszych klientów – którzy zostają brutalnie wypychani przez system bankowy.

Reasumując: spadek wartości „bankowego” sektora leasingu – to wspaniała wiadomość dla firm takich jak BREWE Leasing, które są w stanie kształtować samodzielną politykę udzielania leasingów i stosowania zabezpieczeń, nie będąc krępowana przez, czasem niezrozumiałe, ograniczenia wprowadzane przez banki.

Obligacje skarbowe versus KWIT Dochodowy

czyli Krótka rozprawka nt. tego czy obligacje skarbowe ochronią konsumentów przed inflacją Stosunkowo najlepszym produktem dostępnym na rynku jest nowość: dwuletnie oszczędnościowe obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej. Obligacje te są oprocentowane na...

czytaj dalej