Jakie dane zbieramy i jak ich używamy?

Witamy w BREWE Leasing Sp. z o. o.z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 15 C, NIP: 521-33-80-578.
Pragniemy Cię  poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy.

Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie w celu odpowiedzi na kontakt przy użyciu formularza kontaktowego i obejmuję: adres poczty elektronicznej oraz w zależności od składni adresu inne informacje, które mogą z niego wynikać (imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia).

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy BREWE Leasing Sp. z o. o

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymywania newslettera.

Masz prawo do żądania od BREWE Leasing Sp. z o. o. dostępu do Twoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możesz skontaktować się z naszym Admistratorem Danych Osobowych  -  info@breweleasing.pl

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Twoje dane są zbierane na podstawie art. 6 ust.1 litera f z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu odpowiedzi na kontakt.

WAŻNE! Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jakąś szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś – wobec przetwarzania twoich danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach.

Twoje dane będą usuwane niezwłocznie po załatwieniu sprawy.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.