BREWE Leasing Sp. z o.o. nie prowadzi obecnie rekrutacji.

Nie mniej jednak jesteśmy otwarci na ludzi aktywnych, kreatywnych i pracowitych.

Masz ciekawy pomysł? Chcesz o sobie opowiedzieć? Wyślij do nas swoje CV oraz list motywacyjny na adres office@breweleasing.pl. Przy nowych procesach rekrutacyjnych z pewnością do Ciebie zadzwonimy.

Kandydaci do pracy – jakie dane zbieramy i jak ich używamy?

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na potrzeby  procesu rekrutacyjnego w BREWE Leasing Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 15 C, NIP: 521-33-80-578.

Pragniemy Cię poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy w procesach rekrutacji.

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności. Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy BREWE Leasing Sp. z o. o., w szczególności są to pracownicy Działu HR oraz Dyrektor lub Kierownik Działu, do którego aplikujesz. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Twojej kandydatury oraz nawiązania stosunku pracy z BREWE Leasing Sp. z o. o.

Masz prawo do żądania od BREWE Leasing Sp. z o. o. dostępu do Twoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

 

Twoje dane są zbierane zgodnie z art. 221 § 1 Kodeks pracy na potrzeby procesów rekrutacyjnych w BREWE Leasing Sp. z o. o. oraz w celach kontaktowych. W przypadku danych, które nie są wymienione w art. 22 1 § 1 k.p., podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda.

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.

Twoje dane w przypadku braku zatrudnienia będą przetwarzane w czasie danego procesu rekrutacji oraz do 1 miesiąca po jego zakończeniu.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.