Oferta BREWE Leasing Sp. z o.o. dla przedsiębiorstw oraz osób prowadzących działalność gospodarczą obejmuje leasing operacyjny, leasing finansowy, faktoring oraz finansowanie zakupu środków trwałych wyposażenia.

Podejmujemy także współpracę z przedsiębiorcami, którym odmówiono finansowania w innych firmach leasingowych bankowych i pozabankwych.

Warunkiem uruchomienia finansowania jest pozytywna weryfikacja zdolności leasingowej (leasingobiorca), ocena przedmiotu leasingu (wiek, stan techniczny (DEKRA), zbywalność) oraz źródła pochodzenia (dostawca).

 1. Finansujemy środki trwałe, w tym także zespoły (grupy) środków trwałych, których łączna wartość przekracza 5.000 PLN netto.
 2. Preferujemy umowy leasingu od 12 do 36 miesięcy w zależności od środka trwałego. W indywidualnych wypadkach istnieje możliwość przedłużenia umowy. Długość leasingu uzależniona jest również od stawki amortyzacji przedmiotu leasingu.
 3. Standardowa minimalna wpłata własna to 20% wartości przedmiotu leasingu dla samochodów osobowych i dostawczych, 30 % wartości przedmiotu leasingu dla pozostałego sprzętu. Istnieje możliwość obniżenia wpłaty własnej, jednak decyzję uzależniamy od indywidualnej oceny sytuacji klienta oraz samego przedmiotu leasingu.
 4. W stosunku do środków transportu poruszamy się wśród przedmiotów spełniających następujące warunki:
 • samochody osobowe i dostawcze do 3,5 t. – wiek do 4 lat, przebieg do 150.000 km
 • samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki siodłowe – wiek do 5 lat, przebieg do 500.000 (przy używanym przedmiocie leasingu główną role odgrywa DEKRA)
 • preferujemy przedmioty leasingu, których wartość oscyluje w zakresie:
  • Kategoria MICRO - przedmioty o wartości 5.000 PLN netto – 50.000 PLN netto
  • Kategoria MEDIUM – przedmioty o wartości 50.000 PLN netto – 100.000 PLN netto
 • Wspieramy nowe działalności START-UP, nawet w stosunku do przedmiotów leasingu takich jak maszyny i urządzenia. Leasing uzależniony jest wtedy od zabezpieczenia transakcji.  W tym wypadku wymagamy poręczenia Funduszu Poręczeń Kredytowych lub innego podmiotu poręczeniowego.
 • W przypadku środków transportu proponujemy ubezpieczenia BREWE Leasing (warunki wynegocjowane na podstawie umów generalnych z TU). Istnieje możliwość indywidualnego ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez Leasingobiorcę. Po zawarciu umowy leasingu, Klient ma obowiązek  przedstawienia ubezpieczenia, które zawarł indywidualnie w towarzystwie ubezpieczeniowym.
 • BREWE Leasing Sp. z o.o. może zaproponować dodatkowe ubezpieczenie do transakcji (np. majątkowe, na życie, GAP itp.) w szczególności do transakcji o podwyższonym ryzyku.


Procedura

Do uzyskania wstępnej oferty na finansowanie wystarczy przesłać do nas skan wypełnionego i podpisanego 
wniosku A – Przedsiębiorca..
Po przygotowaniu oferty i akceptacji przedmiotu leasingu, Dział Ryzyka BREWE Leasing Sp. z o.o. skontaktuje się z Państwem celem ustalenia dalszych kroków.