” Zarząd Spółki informuje, że 25 czerwca br., przedterminowo dokonał wykupu swoich obligacji serii L. Zachowano  pierwotne warunki ich wykupu. To już 12 rozliczona przez spółką emisja”

Share This